CZ EN SK
img

Společenská odpovědnost

S ekonomickým a profesním růstem naší advokátní kanceláře cítíme i vzrůstající odpovědnost k prostředí, ve kterém působíme. 
Snažíme se proto maximálně využít naší kapacity k poskytování dobrovolné a bezplatné právní pomoci nevládním a neziskovým organizacím a jednotlivcům, kteří se na tyto organizace obrátí a pro něž je z finančních důvodů problematické placenou právní pomoc získat (oběti domácího násilí, rasové či jiné diskriminace, uprchlíci a další). Jsme první ryze českou právní kanceláří, která se zapojila do projektu Pro bono centrum. Tento projekt, který realizuje nezisková organizace Pro bono aliance, zajišťuje kontakt mezi žadateli o bezplatnou právní pomoc a advokáty, kteří ji nabízejí. Pro bono je projevem naší etické odpovědnosti za co nejširší dostupnost právní pomoci a naší víry ve společnost založené na vládě práva.


Bleskový právník

Pokud si přejete, abychom vám zasílali náš elektronický zpravodaj s novinkami z právní oblasti a dění v naší kanceláři, zadejte prosím svoji e-mailovou adresu:

Aktuality
Změna sídla

Přestěhovali jsme se!Nově nás najdete na adrese:Skřivanova 337/7, 602 00 Bno… více ›

Nové povinnosti v souvislosti s § 59 Zákona o specifických zdravotních službách

Už jste slyšeli o nových povinnostech v souvislosti s § 59 zákona o specifických zdravotních službách, který upravuje po… více ›

Datové schránky pro advokáty od 1.7.2012

Institut datových schránek a autorizované konverze dokumentů zavedl do českého právního řádu zákon č. 300/2008 Sb., o el… více ›

Konference FS Legal & Compliance

Dne 28.3.2012 se v Praze uskuteční konference FS Legal & Compliance, pořádaná společností SmithNovak, se kterou naše… více ›