CZ EN SK
img

Správa a vymáhání pohledávek

Hlavní specializací Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský je poskytování právních služeb fyzickým i právnickým osobám při správě a vymáhání pohledávek na území České i Slovenské republiky. Zajistíme vám komplexní servis při uplatňování vašich nároků a právních operacích s pohledávkami. Naši odborníci dokáží ocenit soubory pohledávek, jsou schopni posoudit jejich vymahatelnost a doporučit nejvhodnější způsob řešení. Naše dlouhodobé zkušenosti v této oblasti nám umožnily vyvinout časově a finančně maximálně efektivní postup, který při vymáhání dlužných závazků používáme. Jsme také zvyklí využívat rychlou komunikaci pomocí elektronického podpisu a elektronický platební rozkaz. V rámci hromadné správy pohledávek jsme schopni podat on-line až 500 žalob a 200 návrhů na nařízení exekuce denně, přičemž nás limituje pouze kapacita elektronických podatelen soudů. Máme k dispozici unikátní software, který nám umožňuje automatickou kontrolu celého spravovaného portfolia dlužníků proti insolvenčnímu rejstříku vedenému Ministerstvem spravedlnosti. Vyvinuli jsme vlastní funkční systém, kterým evidujeme aktuální vývoj naší práce, a můžeme tak klientům kdykoli poskytnout specificky zaměřený report. V rámci předžalobního stádia osobně jednáme s dlužníky, zastupujeme klienta v celém procesu soudního, případně mimosoudního, řízení. V našem týmu najdete rozhodce a správce konkurzní podstaty, úzce spolupracujeme s několika exekutorskými úřady, s nimiž máme dlouhodobě dobré zkušenosti. Po dohodě s klientem můžeme zprostředkovat také veřejné dražby dobrovolné se zajištěním kontroly celého procesu a tvorby dokumentů.Zkušenosti získané při vymáhání pohledávek jsme schopni efektivně využívat také při obraně našich klientů vůči neoprávněně vzneseným nárokům.


Bleskový právník

Pokud si přejete, abychom vám zasílali náš elektronický zpravodaj s novinkami z právní oblasti a dění v naší kanceláři, zadejte prosím svoji e-mailovou adresu:

Aktuality
Změna sídla

Přestěhovali jsme se!Nově nás najdete na adrese:Skřivanova 337/7, 602 00 Bno… více ›

Nové povinnosti v souvislosti s § 59 Zákona o specifických zdravotních službách

Už jste slyšeli o nových povinnostech v souvislosti s § 59 zákona o specifických zdravotních službách, který upravuje po… více ›

Datové schránky pro advokáty od 1.7.2012

Institut datových schránek a autorizované konverze dokumentů zavedl do českého právního řádu zákon č. 300/2008 Sb., o el… více ›

Konference FS Legal & Compliance

Dne 28.3.2012 se v Praze uskuteční konference FS Legal & Compliance, pořádaná společností SmithNovak, se kterou naše… více ›