Advokátní kancelář Tomáš Rašovský http://www.rasovsky.cz Advokátní kancelář Tomáš Rašovský http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=65 Změna sídla Přestěhovali jsme se! Nově nás najdete na adrese: Skřivanova 337/7, 602 00 Bno http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=62 Nové povinnosti v souvislosti s § 59 Zákona o specifických zdravotních službách Už jste slyšeli o nových povinnostech v souvislosti s § 59 zákona o specifických zdravotních službách, který upravuje povinné vstupní prohlídky zaměstnanců a platby za tyto prohlídky ? Naše kancelář ve spolupráci s Podnikatel.cz připravila na toto téma článek : http://ohrozeny.podnikatel.cz/clanky/nejasnosti-kolem-uhrady-vstupnich-lekarskych-prohlidek/ http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=61 Datové schránky pro advokáty od 1.7.2012 Institut datových schránek a autorizované konverze dokumentů zavedl do českého právního řádu zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.  S platností od 1.7.2012 jsou advokáti povinni datové schránky užívat k přijímání zpráv od orgánů veřejné správy.  Naše kancelář nově otevřela svoji datovou schránku nejen pro komunikaci s orgány státní správy, ale i pro přijímání zpráv od fyzických a právnických osob.  ID datové schránky Mgr. Tomáš Rašovský, advokát je : rh8ghyf http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=57 Konference FS Legal & Compliance Dne 28.3.2012 se v Praze uskuteční konference FS Legal & Compliance, pořádaná společností SmithNovak, se kterou naše kancelář spolupracuje. Na konferenci vystoupí advokát Zdeněk Málek s příspěvkem k vysvětlení klíčových elementů zákoníku práce po novele a s praktickými poznatky a příklady z praxe.   http://www.smithnovak.cz/konference/fs-legal-compliance.html http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=56 Ocenění Pro bono aliance Advokátní kancelář Tomáš Rašovský obdržela u příležitosti 3. výročí projektu Pro bono centrum ocenění od Pro bono aliance za soustavnou podporu projektu Pro bono centrum v České republice. Mgr. Tomáš Rašovský svými zkušenostmi a osobní podporou významně napomohl k úspěšnému rozběhnutí projektu, jeho advokátní kancelář navíc převzala za tři roky realizace projektu velký počet požadavků od neziskových organizací. Tím se řadí mezi nejdůležitější partnery projektu. Významně tak přispívá k rozvoji pro bono kultury v České republice. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=55 Slavnostní vyhlášení nejlepší Lidskoprávní diplomky 2011 V sobotu 3.12.2011 budou slavnostně vyhlášeny výsledky projektu Lidskoprávní diplomka 2011, pořádaného neziskovou organizací Liga lidských práv, který naše kancelář podpořila.   Přijďte do Café Therapy v Brně, na ulici Údolní 37 od 17:00 hodin. Co Vás čeká se dozvíte z přiložené pozvánky.   http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=54 Seminář Zákoník práce: vybraná problematika a velká novela od 1.1.2012 Před dvěma dny byla schválena rozsáhlá novela Zákoníku práce s účinností od 1.1.2012. V souvislosti s tím jsme připravili aktuálně seminář, který je určený HR managerům, personalistům, vedoucím pracovníkům i majitelům a jednatelům firem.   Cílem semináře je podrobněji probrat nejčastější témata jako je vznik, změna a zrušení pracovního poměru, formy pracovněprávních vztahů a odpovědnosti z nich vyplývajících, a to především se zohledněním schválených změn a novinek.   Seminář se koná 21.11.2011 od 9:00 do 14:00 hodin v prostorách Regionální hospodářské komory Brno. Podrobnější informace a přihlášku najdete na tomto odkazu : http://www.rhkbrno.cz/_jeco/content/view/2157/116/ http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=53 Seminář - Novela exekučního řádu, zvýšení soudních poplatků, správa a vymahatelnost pohledávek Zveme vás na seminář RHK Brno ve spolupráci s Advokátní kanceláří Tomáš Rašovský, dne 13.10.2011.   Seminář je určen finančním a ekonomickým manažerům, ale i majitelům a především všem zástupcům firem zodpovědných za finance a cash flow společností. Cílem semináře je seznámit účastníky s aktuální situací v oblasti pohledávek, jejich řešení, procesu vymáhání i možné výtěže ve vazbě na současnou ekonomickou situaci. Dalším důležitým bodem semináře pak budou legislativní změny v oblasti exekucí a exekučního řádu a téma zvýšení soudních poplatků. Více se dozvíte z přiložené pozvánky. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=52 Komerční využitelnost patentů - 20.9.2011 Jste malá či střední firma uvažující o přihlášení patentu? Máte vlastní patentové portfolio a chcete vědět jak ho nejlépe využít? Zajímáte se o nákupy patentů a licencí? Právě pro Vás je určen kulatý stůl pořádaný Enterprise Europe Network při Regionální hospodářské komoře Brno v úterý 20. září 2011.   Více se dozvíte z přiložené pozvánky.   http://motion.rhkbrno.cz/een/BasePage.aspx?LID=557&Name=Komercni-vyuzitelnost-patentu-%E2%94%82-20.9.2011 http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=51 Změny v oblasti nájemního bydlení po novele OZ s účinností od 1.11.2011 http://www.finance.cz/zpravy/finance/321333-jake-zmeny-nas-cekaji-v-oblasti-najemniho-bydleni-/ http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=50 Osobní bankrot http://ihned.cz/osobni-finance/c1-52420070-advokat-radi-osobni-bankrot-neni-pro-kazdeho-pomaha-jen-vyvolenym http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=49 Novela zákona o soudních poplatcích - zdražení soudních sporů Parlament České republiky schválil novelu zákona o soudních poplatcích. Nebude-li novela vetována prezidentem republiky, vstoupí v účinnost zákon, který jednotlivé soudní poplatky zvýší. U některých poplatků dojde pouze k drobnému zvýšení, někdy je však zvýšení rapidní - např. u sporů v řádech miliónů je zvýšení až o 300%. U běžných sporů o zaplacení bude soudní poplatek ve výši nejméně 1.000,- Kč (dosud 600,- Kč), u žalob o částky vyšší jak 20 tisíc pak poplatek 5% (dosud byly 4%). Mění se také postup při zpětvzetí žaloby před 1. jednáním - pokud je žaloba vzata zpět před 1. jednáním ve věci, vrací se soudní poplatek v plné výši, nyní se bude vracet poplatek ponížený o 20%, vždy však nejméně o částku 1.000,- Kč. Oproti tomu preferuje zákonodárce smír mezi účastníky, kdy v případě smíru (i po zahájení jednání) bude poplatek vracen ponížený o 20% - dosud se poplatek v případě schválení smíru nevracel. Zákon nabude účinnosti s velkou pravděpodobností od září či od října, proto je v případě snižování soudních nákladů vhodnější podat žalobu do uvedeného data. http://ekonom.ihned.cz/c4-10045110-52250130-400000_d-ekonom-cz-cesta-za-spravedlnosti-se-prodrazi-zvysi-se-soudni-poplatky http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=48 Ethnic Friendly zaměstnavatel Advokátní kancelář Tomáš Rašovský prošla dne 9.6.2011 šetřením pracovníků neziskové organizace IQ Roma servis a následně jí byla udělena značka Ethnic Friendly zaměstnavatel, která slouží k pozitivnímu ocenění zaměstnavatelů s rovným přístupem k etnickým menšinám. Hlavním smyslem koncepce značky je podpora fungování zásad rovného zacházení a zintenzivnění tvorby nediskriminačního prostředí a vztahů na trhu práce.   Myšlenka oceňování společností, jež sdílejí a naplňují hodnoty rovného zacházení a nediskriminace, vznikla v roce 1997 v občanském sdružení IQ Roma servis. Pracovníci této organizace se totiž běžně setkávali při svých sociálně-právních poradenských aktivitách s diskriminací příslušníků etnických menšin, především pak Romů, při jejich snaze o uplatnění na českém trhu práce. Tato negativní zkušenost dala vzniknout koncepci Ethnic Friendly zaměstnavatel, která oceňuje společnosti uplatňující ve své personální praxi rovný přístup ke svým zaměstnancům i žadatelům o zaměstnání, a to na všech úrovních jejich vzájemných vztahů. Zároveň jim toto ocenění dává možnost veřejně tyto hodnoty proklamovat, což je důležitým aspektem celé koncepce, který takto oceněné zaměstnavatele řadí mezi vyspělé evropské společnosti. Značka samotná je určena pro co nejširší spektrum zaměstnavatelů a v současnosti je jejími držiteli na více než 40 společností z celé České republiky. V seznamu oceněných můžeme nalézt jak malé sociální firmy a chráněné dílny, tak společnosti jako jsou např. ZETOR TRACTORS a.s.,  OHL ŽS, a.s., GUMOTEX, a.s. i zaměstnavatele z řad státní správy a samosprávy: Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje, některé úřady práce a například i Město Hodonín. Značka je žadateli udělena na základě objektivního šetření, které probíhá přímo v konkrétní společnosti. Cílem šetření je nejen zjistit stav organizační kultury ve vztahu k zaměstnancům, ale často také po dohodě s vedením navrhnout možné změny, či opatření pro její posílení. Udělení značky je bezplatné a šetření časově nenáročné. Pro nové nositele značky Ethnic Friendly zaměstnavatel jsou navíc pořádány slavnostní certifikace za účasti politické reprezentace a médií. Pro oceněné se tak tato událost může společně s dalšími způsoby medializace stát zajímavým marketingovým nástrojem. Rovný přístup a značka Ethnic Friendly zaměstnavatel se jednoduše vyplatí. Více o značce naleznete zde: www.ethnic-friendly.eu. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=47 3. výročí projektu Pro bono centrum v České republice U příležitosti 3. výročí fungování projektu Pro bono centrum v České republice se dne 9.6.2011 uskutečnil v rezidenci amerického velvyslance v Praze kulatý stůl na téma Profesní etika a dostupnost právní pomoci. Této události se zúčastnili mj. zástupci advokátních kanceláří zapojených do tohoto projektu, zástupci občanského sdružení Pro bono aliance a další významné osoby, včetně osobní účasti amerického velvyslance, pana Normana Eisena. Advokátní kancelář Tomáš Rašovský je  jednou z 22 advokátních kanceláří, které v červenci 2008 podepsaly Pro bono deklaraci, a tím vyjádřily zájem podílet se na projektu Pro bono v ČR. Projekt realizuje občanské sdružení Pro bono aliance a podařilo se zprostředkovat bezplatné advokátní služby pro více než 100 požadavků neziskových organizací. Do projektu se k dnešnímu dni zapojilo 40 advokátních kanceláří.   Cítíme přirozenou odpovědnost využít naší kapacity k poskytování dobrovolné a bezplatné právní pomoci neziskovým organizacím a jednotlivcům, pro něž je z finančních důvodů problematické placenou právní pomoc získat. Pro bono je projevem naší profesní i  etické odpovědnosti za co nejširší dostupnost právní pomoci a snažíme se tuto dostupnost nezištně uskutečňovat a šířit dál. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=46 Jak to dělají jinde Jak to dělají jinde je projekt, zaměřený na aktivity spojené s opravami, rekonstrukcemi a revitalizacemi bytových domů, tak říkajíc „od A až do Z“. Projektu JTDJ se v současné době účastní významné společnosti a VIP partneři, pro které jsou komunikovaná témata a oslovované cílové skupiny zajímavé. Hlavním cílem tohoto projektu, vytyčeným již na počátku a průběžně důsledně plněným, je informovat zástupce stavebních bytových družstev, společenství vlastníků bytových jednotek, bytových družstev, správcovských organizací a organizací státní správy o aktuálních možnostech, trendech a zkušenostech z oblasti rekonstrukcí a revitalizací bytových domů.   Advokátní kancelář Tomáš Rašovský je jedním z partnerů tohoto projektu a mimo jiné připravuje právní poradnu pro informační bulletin, kde odpovídá na dotazy majitelů domů, zástupců SVJ a členů bytových družstev. Více se o projektu dozvíte zde : http://www.jaktodelaji.cz/clanky/projekt http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=45 Podnikatelé by měli vždy požadovat zálohu Přinášíme další článek - rozhovor pro server Finance.cz. Na otázky odpovídal Mgr. Jiří Zeman z Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský. http://www.finance.cz/zpravy/finance/311010/?auth=7a7af390ea3af5b34266c84259d643c1 http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=44 Lidskoprávní diplomka - projekt neziskové organizace Liga lidských práv Liga lidských práv je jednou z neziskových organizací, kterou naše advokátní kancelář podporuje. Pro jejich nový projekt "Lidskoprávní diplomka" pomáháme hledat kolegy, kteří by také mohli a chtěli pomoci nejen finančně a studenty, kteří by se do projektu svojí písemnou prací chtěli zapojit. Více se dozvíte z připojených materiálů. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=43 Články a poradenství pro server Finance.cz Ve spolupráci s informačním serverem Finance.cz připravujeme sérii článků z oblasti správy pohledávek, která je naším speciálním, již dlouhodobým, projektem.  První článek si můžete přečíst zde : http://www.finance.cz/zpravy/finance/307738-radime-zadluzenym-platebni-neschopnost-jeste-nemusi-znamenat-ten-nejhorsi-scenar/       http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=42 Aktuální přednáška "Vše o pohledávkách...." V rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů Brno 2011 pořádá naše kancelář přednášku na téma „Vše o pohledávkách, jejich prevenci i vymáhacím procesu“. Doprovodný program IBF 2011 tak bude doplněn o téma, které nepochybně ovlivňuje nejen stavební průmysl především v důsledku trvání finanční krize a stále je problémem, kterým se majitelé firem musí zabývat, ať už jako věřitelé nebo v situaci, kdy se v důsledku nesolventnosti obchodních partnerů ocitají v druhotné platební neschopnosti. Termín: čtvrtek 14.4.2011 od 13:00 do 15:30 hodin Místo: Kongresové centrum při BVV, přízemí sál D Seminář je určen majitelům firem, manažerům, ekonomickým a finančním ředitelům, zástupcům firem. Vstup volný. Z důvodu omezené kapacity prosíme o případné potvrzení Vaší účasti na mail mp@rasovsky.cz . http://www.bvv.cz/i2000/Akce/b-ibf.nsf/d47bb7af394888c1c12569f000656e14/92dc80df1c8f2e03c125785a00345520!OpenDocument http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=41 Zpravodaj Bleskový právník Právě jsme vydali a rozeslali nové číslo našeho emailového zpravodaje s novinkami z právní oblasti a dění v naší kanceláři. Máte-li zájem o toto aktuální číslo i o další pravidelný odběr, stačí vyplnit Vaši emailovou adresu do formuláře v úvodu našich webových stránek. Rychle, jednoduše, zdarma ! http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=40 Konzultační a prezentační místo na akci Kontakt-Kontrakt při IBF 2011 Ve dnech 13. a 14.4.2011 bude probíhat na brněnském výstavišti v rámci Stavebních veletrhů Brno akce s názvem Kontakt - Kontrakt, pořádaná již po několikáté Regionální hospodářskou komorou Brno. Advokátní kancelář Tomáš Rašovský se této akce zúčastní a současně vytvoří po oba dva dny stálé konzultační a prezentační místo pro účastníky akce a návštěvníky veletrhů. Rádi vás přivítáme ! http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=39 Novela exekučního řádu - komise při Ministerstvu spravedlnosti Na základě našich dlouholetých zkušeností z praxe jsme byli přizváni, ve spolupráci s občanským sdružením Iuridicum Remedium, do pracovní skupiny Ministerstva spravedlnosti připravující velkou novelu exekučního řádu. Nová právní úprava má především odbřemenit soudy, které exekuce v současnosti nařizují a převést tuto agendu na exekutory. Rovněž má urychlit exekuční řízení zrušením možnosti odvolání proti nařízení exekuce. V případě schválení vládou bude novela předložena Parlamentu ČR v létě tohoto roku. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=38 Brno TOP 100 aneb Kdo hýbe Brnem Dne 7.3.2011 bylo spuštěno 1. kolo 9. ročníku ankety Brno TOP 100, která si vzala za cíl upozornit na osobnosti a firmy či instituce, které se podílejí na podnikání a životě ve městě Brně. První kolo je příležitost pro kohokoliv z široké veřejnosti, vyjádřit svůj názor a dát hlas těm, jež by rádi mezi těmi nejlepšími viděli a o kterých si myslí, že mezi TOP 100, tedy nejlepší, nejuznávanější, nejvlivnější, nejpřínosnější, nejvýkonnější a podobně, v Brně patří. Děkujeme všem, kteří svým hlasem podpoří i nás ! Čas na hlasování máte do 17.4.2011 a hlasovací lístek naleznete zde : http://www.ibrno.cz/hlavni-strana-anketa-brno-top-100   http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=37 Článek v Respektu Doporučujeme článek týdeníku Respekt „Velký bratr Opencard“, jehož autorka se zabývá tím, proč musejí lidé platit za cestování nejen penězi, ale také svými osobními údaji, přičemž nejen že není jasné, jak je s nimi dále nakládáno, ale tyto osobní údaje dostává firma Haguess, která od počátku přinejmenším nebudí důvěru. V kauze Opencard se aktivně angažuje mj. sdružení právníků Iuridicum Remedium a také pan Pavel Uhl, který se rozhodl jít s Dopravním podnikem hlavního města Prahy do sporu a chránit právo na soukromí. V řízení před Ústavním soudem, kam se spor v současnosti dostal, zastupuje pana Pavla Uhla naše kancelář. V článku si tak můžete přečíst vyjádření našeho kolegy Mgr. Urbana. Celý článek zde : http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=36 Vyjádření pro MF Dnes ke kauze protekce a korupce v nemocnici Byli jsme osloveni redaktory MF Dnes s žádostí o právní vyjádření ke kauze protekce a korupce ve fakultní nemocnici v pražském Motole, z médií známé jako kauza "Kulichové". Celý titulní článek si můžete přečíst na uvedeném odkaze nebo v příloze aktuality. http://zpravy.idnes.cz/tiskni.asp?r=domaci&c=A110203_090852_domaci_hv http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=35 Jsme Zelená firma Záleží nám na tom, jak velkou ekologickou stopu po sobě zanecháváme a  proto jsme se zapojili do projektu Zelená firma. Tento projekt znamená sběr, třídění a následnou ekologickou likvidaci drobných elektrospotřebičů a baterií. Rozšiřujeme tak svoje aktivity v oblasti ochrany životního prostředí a dokazujeme ekologické smýšlení směrem k našim kolegům, zaměstnancům, ale i směrem k veřejnosti. Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice. Jak sami uvádí "Cílem projektu „Zelená firma“ je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace odpadů vysloužilých elektrospotřebičů, které obsahují mnohé nebezpečné látky, ale také velké množství recyklovatelných a využitelných materiálů." Umožňujeme a nabízíme současně našim kolegům a zaměstnancům přidat se a projevit stejné ekologické myšlení tím, že mají možnost sběrný box využívat k likvidaci i jejich osobních vysloužilých drobných elektrospotřebičů a baterií. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=34 Městská cyklistika a elektrokolo v Advokátní kanceláři Tomáš Rašovský Advokátní kancelář Tomáš Rašovský a především její majitel podporuje městskou cyklistiku jako formu ekologicky čisté dopravy a současně snadné a pohodlné přepravy se v městském provozu. V souvislosti s tím jsme měli a stále ještě máme možnost vyzkoušet v praxi a v provozu elektrokolo značky igi*elektrokola ze specializované prodejny v Brně v OC Futurum na Vídeňské.   Elektrokolo můžeme využít na cesty do centra, soudy, úřady, oběd  a je pochopitelně k dispozici všem zaměstnancům, přičemž umožňuje pohodlnou a důstojnou jízdu, během které se nezapotí ani kolegové v obleku.   Podrobnosti se dozvíte na http://www.igielektrokola.cz/ Doporučujeme ! http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=33 Zpráva k naší účasti na úspěšném jednání v kauze Czechtek 2005   Advokátní kancelář Tomáš Rašovský se v rámci substituce udělené Mgr. Davidem Strupkem, advokátem, zapojila do zastupování dvou účastníků Czechteku 2005, kterým byly při známém, neadekvátním policejním zásahu vhozeny do osobního automobilu dva slzné granáty a následně byl i jeden z těchto účastníků fyzicky napaden, a to i přesto, že svým chováním nezavdali žádnou příčinu pro tak nepřiměřený zásah policistů.   Stanovisko a postoj Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský : Do zastupování těchto klientů a spolupráce s Mgr. Davidem Strupkem jsme se zapojili především proto, že se plně ztotožňujeme s postojem a úsilím klientů, jakožto jednotlivců, domoci se práva ochrany své osobnosti vůči projevu státní moci, jakým nepřiměřený policejní zásah na Czechteku 2005 byl. Jsme velice rádi, že i když v poslední fázi řízení, mohli jsme být nápomocni klientům v reálném uplatnění jejich práva a s pozitivním výsledkem tak završit celkově téměř pětiletý proces.   Vysvětlení a info ke kauze : Klienti se žalobou na ochranu osobnosti domáhali nejprve u Městského soudu v Praze omluvy a náhrady nemajetkové újmy pro každého z nich ve výši 100.000,- Kč. Omluva ze strany státu, resp. Ministerstva vnitra jim přiznána byla, náhrada nemajetkové újmy byla přiznána pouze částečně, a to ve výši 10.000,- Kč a 20.000,- Kč. Klienti, co by žalobci se proti tomuto rozsudku Městského soudu v Praze odvolali a žádali, aby Vrchní soud v Praze napadený rozsudek změnil. Vrchní soud jejich požadavku na soudním jednání za účasti Mgr. Veroniky Tiché z pražské pobočky Advokátní kanceláře Tomáš Rašovský dne 29.6.2010 vyhověl a přiznal jim náhradu nemajetkové újmy celkem ve výši 40.000,- Kč a 60.000,- Kč a rovněž náklady soudního řízení v plné výši.   http://www.ceskenoviny.cz/kultura/zpravy/vnitro-zaplati-dvema-muzum-za-zasah-na-czechteku-100-000-kc/497528 http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=32 Nové oddělení hromadné správy pohledávek Hledáme nové kolegy pro nově vznikající oddělení hromadné správy pohledávek. Více najdete v záložce Kariéra. Těšíme se na Vás! http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=31 My a média Pravidelně spolupracujeme s médii, jak v komentování různých článků nebo reportáží, ale i vypracováním článků na různá témata. Tyto články můžete sledovat na našem webu, v záložce Advokátní kancelář/Média nebo na našich stránkách na Facebooku. Aktuálně jsme uveřejnili článek v časopisu Euro, který si můžete celý přečíst ZDE. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=29 PF 2010 Úspěšný rok 2010 přeje celý tým Advokátní kanceláře Tomáše Rašovského. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=17 Nové sídlo v Praze V rámci zkvalitnění služeb a dostupnosti pro naše klienty se stěhujeme po čtyřech letech z Karlína do nových prostor, které se nacházejí na ulici Pplk. Sochora 40, což je na hranici Letné a Holešovic. Od 1. 2. 2010 pro Vás otevřeme nové kanceláře a věříme, že vás již brzy přivítáme osobně a bude se vám zde líbit stejně jako v Brně a Bratislavě. Těšíme se na viděnou. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id=64 Změna sídla Přestěhovali jsme se! Nově nás naleznete na adrese: Skřivanova 337/7, 602 00 Brno   http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Splátkový kalendář není povinnost. Někdy je lepší dlužníka žalovat http://ekonom.ihned.cz/tagy/dluhy-238287 http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Zvýšení soudních poplatků http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= V zajetí paragrafů Advokátní kancelář Tomáše Rašovského odpověděla na několik otázek čtenářů časopisu "Jak to dělají jinde". Více v příloze níže. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Vymáhání pohledávek Za hospodářské krize se začínají vymáháním nezaplacených pohledávek zabývat i společnosti, které měly v době růstu jiné priority. A až poklesem zakázek a chybějícím cash flow se snaží řešit i tuto oblast. Aby však nesplacené pohledávky nepůsobily společnosti zásadní problémy, je nutné řešit nejen proces vymáhání, ale i ten, který jejímu vzniku předchází. Proto se vyplatí řádná prevence. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Změna v nemocenském pojištění od 1. 1. 2010 Úsporná opatření, která byla publikována v zákoně  č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010, budou platit jeden rok, a to od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2010. Výjimkou jsou změny v podporách v nezaměstnanosti – ty nabudou účinnosti před 1. listopadem 2009, tj. dříve než budou účinná opatření podle zákona č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě. V praxi to jednoduše znamená, že se podpory vůbec nezvýší.Legislativní změny zasáhnou do čtyř oblastí: pojistného na sociální zabezpečení, státní sociální podpory, zaměstnanosti a nemocenského pojištění.1. Sazba pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli měla být v roce 2010 nižší o 0,9 procentního bodu než v roce 2009, tzn. měla činit 24,1 %. Tím, že v roce 2010 zůstává stejná jako v roce 2009, bude nadále činit 25 %, dojde ke zvýšení příjmů státního rozpočtu o cca 9 mld. Kč.2. Zaměstnavatelé si měli od roku 2010 odečítat od pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) jen za zaměstnance se zdravotním postižením. Tím, že si v roce 2010 zaměstnavatelé budou, tak jako v roce 2009, odečítat od pojistného polovinu náhrady mzdy za dobu dočasné pracovní neschopnosti (karantény) za všechny zaměstnance, protože nedochází ke snížení sazby pojistného, dojde ke zvýšení výdajů státního rozpočtu o cca 2,2 mld. Kč.3. Zvýší se maximální vyměřovací základ pro pojistné v roce 2010 z dnešního 48násobku průměrné mzdy na 72násobek, tj. na 1 707 048 Kč (zvýšení příjmů státního rozpočtu o cca 4 mld. Kč).4. Zruší se slevy na pojistném, které je možné uplatňovat od srpna 2009 (zvýšení příjmů státního rozpočtu o cca 18 mld. Kč).5. Sníží se přídavek na dítě o 50 Kč a také rozhodný příjem pro nárok z 2,5 na 2,4 násobek životního minima (úspora výdajů státního rozpočtu cca 633 mil. Kč). V praxi to znamená, že se výše přídavku na dítě vrátí na úroveň před 1. červencem 2009, tj. před tím, než nabyl účinnost zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě.6. Zavede se jednotná procentní sazba pro výpočet denní výše nemocenského na 60 %, a tím se zruší zvýhodnění dlouhodobých pracovních neschopností (karantén) (úspora výdajů 2,4 mld. Kč).7. Zavede se stejná úprava peněžité pomoci v mateřství a vyrovnávacího příspěvku v těhotenství a mateřství jako je u nemocenského a ošetřovného, a to tak, že se sníží zápočet výdělku pro stanovení denního vyměřovacího základu do první redukční hranice ze současných 100 % na 90 % a zároveň se sníží procentní sazba pro výpočet peněžité pomoci v mateřství ze současných 70 % na 60 % (úspora výdajů cca 1,6 mld. Kč).8. Zavede se obdobná třídenní karenční doba u ošetřovného jako je u náhrady mzdy, nově tak bude ošetřovné náležet až od 4. kalendářního dne ošetřování člena rodiny (úspora výdajů cca 0,4 mld. Kč).9. Výše podpory v nezaměstnanosti zůstane stejná jako je nyní, tj. ke zvýšení, se kterým počítal zákon č. 326/2009 Sb., o podpoře hospodářského růstu a sociální stabilitě nedojde (úspora výdajů o cca 4,5 mld. Kč).Opatření se dotknou všech, kteří výše uvedené dávky pobírají, či pobírat budou. Těm lidem, kteří například dávky nemocenského pojištění pobírají už v letošním roce, se s účinností od 1. ledna 2010 sníží na úroveň, kterou stanovuje úsporný balíček. Těm, kteří dávky nemocenského pojištění začnou pobírat v příštím roce, se vypočítají podle právních předpisů platných v roce 2010. Od 1. ledna 2011 se zase přepočítají na výši platnou před úsporným balíčkem. Obdobný postup se týká všech oblasti v kompetenci MPSV.Dalším úsporným opatřením z oblasti MPSV je snížení příspěvků na provoz motorového vozidla pro zdravotní stav odůvodňující mimořádné výhody. Bude se realizovat změnou příslušné vyhlášky, a to následovně: dávka se sníží o 50 % u II. stupně a o 20 % u III. stupně. Změna přinese úsporu výdajů státního rozpočtu ve výši 621 milionů Kč. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Smlouva o dílo Do časopisu Jak to dělají jinde pravidelně odpovídáme do právní poradny „V zajetí paragrafů“. Tento časopis se věnuje rekonstrukci a revitalizaci bytových domů. Do aktuálního čísla jsme uvedli velký článek o smlouvě o dílo. Celý článek si můžete prohlédnout v příloze. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Města v kraji chtějí zpět miliony za pojištění Jihomoravská města uvažují o tom, že budou po státu požadovat vrácení milionů korun za pojistné z první poloviny roku 2007. Tvrdí, že stát jej neměl právo vybírat.Celý článek, ke kterému se vyjadřoval náš advokát Lukáš Pacek si můžete přečíst ZDE. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Informace k novele zákona o DPH od 1.1.2010 Informace k novele zákona o DPH od 1.1.2010 – zákon č. 362/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (změny sazeb DPH)Č.j. 18/18/99264/2009 - změny sazeb DPH - rok 2010Zákonem č. 362/2009 Sb., byly přijaty změny některých zákonů v souvislosti s návrhem zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2010. Část pátá obsahuje změnu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),a to konkrétně změnu výše snížené a základní sazby DPH a přechodná ustanovení.Cílem této informace je sjednocení výkladu a aplikace změn v praxi.Novela obsahuje změny v § 37 odst. 1 a 2, v § 38 odst. 4 a  v § 47 odst. 1 písm. a) a b), dále přechodná ustanovení.1) Změny sazby daněZměny v § 47 odst. 1 písm. a) a písm. b) znamenají od 1.1.2010 změnu snížené sazby daně z 9 % na 10 % a základní sazby daně z 19 % na 20 %.Připomínáme, že podle § 47 odst. 2 zákona o DPH obecně platí, že plátce použije sazbu daně platnou v den, kdy vznikne povinnost přiznat a zaplatit daň, tj. ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo ke dni přijetí úplaty, podle toho, který den nastane dříve.Na změny ve výši sazeb navazují změny v § 37 odst., 1 a 2 a v § 38 odst. 4, kdy se mění číslovky znamenající výši snížené a základní sazby daně v ustanoveních o výpočtu daně u zdanitelných plnění a u dovozu zboží.2) Přechodná ustanovenía)  Obecná přechodná ustanoveníPodle bodu 1 přechodného ustanovení platí pro vznik daňové povinnosti za zdaňovací období předcházející den nabytí účinnosti tohoto zákona ( nejpozději do 31.12.2009), stejně jako pro uplatnění práv a povinností s daňovou povinností související, dosavadní právní předpisy, tj. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění platném do 31.12.2009.b) Dodání elektřiny, plynu, vody, tepla, chladu a poskytnutí telekomunikačních služebV bodě 2 přechodných ustanovení je řešeno použití sazby daně v případech, kdy plátce dodává elektřinu, plyn, vodu, teplo, chlad a nebo poskytuje telekomunikační služby a zúčtovací období dodání a spotřeby tohoto zboží nebo služeb  zahrnuje jak část roku 2009, tak část roku 2010. V takových případech, i když není odečet z měřících zařízení stanoven k datu 31.12.2009, je plátce oprávněn odečet k tomuto datu provést, tím rozdělit zúčtovací období na část do 31.12.2009 a pro spotřebu použít sazbu platnou k tomuto datu, tj. 9 % nebo  19 % a na část období od 1.1.2010 a použít sazbu 10 % nebo 20 %. Úplaty přijaté před datem uskutečnění zdanitelného plnění přiřadí plátce ke zjištěné spotřebě zboží nebo služeb za období roku 2009 nebo roku 2010 také podle toho, zda byly přijaty  do 31.12.2009 nebo po 1.1.2010.Jestliže plátce neprovede odečet z měřícího zařízení k datu 31.12.2009, ale k datu po 1.1.2010, může provést propočet spotřeby na období do 31.12.2009 a na období od 1.1.2010. Plátce pak použije u období do 31.12.2009 sazbu daně 9 % nebo 19 % a u období od 1.1.2010 sazbu 10 % nebo 20 %.Výše uvedený způsob zjištění skutečné spotřeby  mohou plátci použít i u činnosti odvádění  a čištění odpadních vod („stočné“), v souvislosti s dodáním vody.Obdobný postup lze uplatnit při dodání elektřiny nebo plynu konečným spotřebitelům, kdy částka za zdanitelné plnění pro konečného spotřebitele zahrnuje dodání elektřiny nebo plynu a také jejich distribuci.c) Zúčtování zálohUstanovení bodu 3 řeší situace, kdy v průběhu roku 2009 vznikla plátci povinnost přiznat daň z úplaty podle § 36 odst. 1 zákona o DPH a k uskutečnění zdanitelného plnění dojde až po 1.1.2010. Plátce, kterému vznikne povinnost přiznat daň z úplaty přijaté přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění nejpozději do 31.12.2009 včetně, použije pro přiznání daně z této úplaty sazbu daně 9 % nebo 19 %,  tj. sazbu daně platnou do 31.12.2009.  Při vyúčtování zdanitelného plnění  k  datu jeho uskutečnění, které nastane nejdříve 1.1.2010 a později, se při stanovení základu daně podle § 37 odst. 3 zákona o DPH, tj. rozdílu mezi základem daně (celkovou sjednanou částkou) a částkou nebo součtem částek, ze kterých byla daň přiznána ke dni přijetí úplaty (zálohy), použije u úplat přijatých do 31.12.2009 sazba daně 9 nebo 19 %. U úplat přijatých po datu 1.1.2010  použije plátce sazbu daně 10 nebo 20 %.V případě, kdy částka  uskutečněného zdanitelného plnění převýší částku  přijatých úplat, ze kterých daň byla přiznána přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, podléhá tento rozdíl sazbě daně platné po 1.1.2010 – tj. buď 10 % nebo 20 %.d) Smlouvy o finančním pronájmu do 31. prosince 2008V bodě 4 přechodných ustanovení je uvedeno, že u smluv o finančním pronájmu uzavřených a s předmětem smlouvy předaným do 31.12.2008, se u zdanitelných plnění uskutečněných podle těchto smluv po 1.1.2010, použije sazba daně platná do 31.12.2008, tj. 9 % nebo 19 %.  Připomínáme, že pro tyto smlouvy rovněž platí podle zákona č. 302/2008 Sb., přechodné ustanovení, podle kterého se u těchto smluv použijí (až do jejich ukončení) ta ustanovení zákona o DPH, která těchto smluv týkají (jakákoliv, nejen ustanovení o sazbách daně), podle znění zákona o DPH platného do 31.12.2008.e) Dobropisy a vrubopisyV souladu s § 42 odst. 5 zákona o dani z přidané hodnoty se u opravy základu daně a výše daně uplatní vždy sazba daně platná ke dni uskutečnění původního zdanitelného plnění. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= České zákony s otci někdy nepočítají, shodují se právníci "Lhůta, kdy se otcové mohou přihlásit ke svým dětem, je poměrně přísná. Jsou to jen tři roky – je to zpravidla málo na to, aby mohl učinit veškeré právní kroky," říká Magdalena Vašinková z advokátní kanceláře Tomáše Rašovského. Někdy může uplynout i více let, než muž vůbec zjistí, že je otcem dítěte.Článek v plném znění najdete zde. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Právní poradna Do časopisu Jak to dělají jinde pravidelně odpovídáme do právní poradny. Tento časopis se věnuje rekonstrukci a revitalizaci bytových domů. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Podvodnice zneužívá v inzerátech soutěž Superstar Podvodnice umístila na internetu nabídku přivýdělku spojenou s Česko Slovenskou SuperStar. Televize Nova ale žádné podobné nabídky nedává a nejspíš se proto jedná o podvod. K této kauze se vyjádřil náš advokát Mgr. Petr Novák. Celou reportáž TV Nova naleznete zde. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Zásah do autorského práva Další článek do právní rubriky v brněnském časopise Metropolis vyšel pod názvem "Piráti vs Kufroboti". Pojednává o zásahu do autorského práva jako je kopírování hudby a filmů a jeho šíření dál. http://rasovsky.cz/cz/Uvod/Aktuality?id= Co dělat, když nedostáváte mzdu Získat dlužnou výplatu od zaměstnavatele, který krachuje, je možné. Musíte se ale vyznat v pravidlech insolvenčního řízení. Ve spolupráci s Mgr. Jiřím Urbanem z advokátní kanceláře Tomáš Rašovský jsme pro vás připravili odpovědi na nejčastější dotazy.